Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Tez Teslim ve Tez Savunma Tarihleri İle İlgili  Alınan Enstitü Yönetim Kurulu kararı aşağıda belirtilmiştir. 2016 yılı ve öncesi girişli öğrencilere önemle duyurulur...

 

KARAR NO: 2019/11

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7. Maddesi birinci fıkrası “Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır” ile aynı maddenin ikinci fıkrası“….azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir” uyarınca azami süresini 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılında tamamlayacak tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin (2016 yılı girişli ve öncesi) tez teslim tarihi ve tez savunma sınavı son tarihlerinin “3 ay düzeltme alınabileceği göz önünde bulundurularak” aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasının kabulüne;

 

Tez Teslim Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi

Tez Savunma Sınavı Son Tarihi: 28 Haziran 2019

 

 


02 Mayıs 2019